SKE48北川綾巴、体調不良の為本日7月22日の握手会を中止

SKE48北川綾巴、体調不良の為本日7月22日の握手会を中止